De website Korenbloemschaafsma.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Bakkerij Schaafsma Korenbloem (ook bekend als Bakkerij Schaafsma BV). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bakkerij Korenbloem Schaafsma. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de website.

Bakkerij Korenbloem Schaafsma spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Bakkerij Korenbloem Schaafsma behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Bakkerij Korenbloem Schaafsma geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Bakkerij Korenbloem Schaafsma geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Bakkerij Korenbloem Schaafsma garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Bakkerij Korenbloem Schaafsma sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Bakkerij Korenbloem Schaafsma website.

Op de verkoopovereenkomst en de informatie op de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

© 2020 - 2022 Korenbloem Schaafsma | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel